...

Behandeltraject

Behandeltraject.

Van kennismaking tot eindresultaat.

Kennismaking

Je vult een kort formulier in om een indruk te geven waarvoor je komt, hieruit kunnen we een hulpvraag formuleren. Tijdens de kennismaking zal ik een inschatting maken of je bij mij aan het juiste adres bent.

Vragenlijsten

We hebben jouw hulpvraag geformuleerd en op basis hiervan worden uitgebreide vragenlijsten gestuurd. In sommige gevallen zal ik vragen om foto's/video's bij te voegen die relevant zijn om jouw klacht te beoordelen. Stuur ook altijd medisch relevante diagnostiek en uitslagen van bloedonderzoeken, röntgenfoto's, echo's etc. mee. Dit alles gebeurt via secure mail.

Videocall

Tijdens het 90 minuten durende videogesprek gaan we in op de verzamelde informatie. Ik zal aanvullende vragen aan je stellen om de anamnese compleet te maken. Zorg ervoor dat je tijdens de videoverbinding de mogelijkheid hebt om vrij te bewegen, dit vraag ik omdat ik de ruimte wil hebben tot het uitvoeren van testen/oefeningen die van belang kunnen zijn voor het onderzoek.

Samenvatting

Aan het einde van het videogesprek vat ik alles samen en zal ik een plan van aanpak formuleren. Dit plan van aanpak zal zich vormen tot een persoonlijk behandelplan welke je in de e-mail zult ontvangen.

Aanvullende Testen

Om tot een optimaal behandelplan te komen kan ik aanbevelen om aanvullende onderzoeken of testen te laten uitvoeren. Voor eventuele (bloed)testen die relevant lijken is het van belang te beseffen dat als ik deze aanvraag bij het lab of leverancier, dat deze kosten voor jouw eigen rekening zijn.

Behandelplan

Het behandelplan wordt zorgvuldig opgesteld om alle complexiteit te vertalen naar een praktisch en uitvoerbaar geheel. Het behandelplan kan onder andere bestaan uit het doen van oefeningen, schoen (gebruik) adviezen, leefstijl interventies, gebruik van hulpmiddelen (liefst zo min mogelijk) en voedingssupplementen. Kosten van voorgestelde supplementen zijn exclusief. In het behandelplan maak ik onderscheid in urgente en minder urgente aanbevelingen, op die manier behoudt je je eigen keuze vrijheid en kun je afwegingen maken wat voor jou (financieel en praktisch) haalbaar is.

Eindbespreking / Follow-up

Na 6 weken vindt er een eerste contact plaats over het verloop van jouw herstel. Tijdens dit gesprek wordt getoetst in hoeverre het uitvoeren van het behandelplan is gelukt, hoe dit heeft uitgewerkt en waar nog ruimte voor verbetering ligt. Op basis van jouw verhaal en wensen in hoe intensief je begeleidt wilt worden zijn extra follow-up momenten mogelijk. Dit maakt dat eenieders trajectduur kan verschillen van 6-8 weken tot 6 maanden.

Ben je op zoek naar een high impact traject? Op aanvraag biedt ik intensieve, persoonlijke begeleiding voor blijvende leefstijlveranderingen. Neem contact op om te bespreken hoe dit er voor jou uit kan zien!

Eindbespreking / Follow-up

Na 6 weken vindt er een eerste contact plaats over het verloop van jouw herstel. Tijdens dit gesprek wordt getoetst in hoeverre het uitvoeren van het behandelplan is gelukt, hoe dit heeft uitgewerkt en waar nog ruimte voor verbetering ligt. Op basis van jouw verhaal en wensen in hoe intensief je begeleidt wilt worden zijn extra follow-up momenten mogelijk. Dit maakt dat eenieders trajectduur kan verschillen van 6-8 weken tot 6 maanden. Voor de fanatiekelingen biedt ik tevens een Whatsapp ondersteuning aan.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.