...

De Zorgmanager

'Your Health is my priority'

Gedachtegoed:
Mensen gezonder in hun lichaam zetten via een alchemistische/natuurfilosofische aanpak. Door het
individu aan te sterken bouwen we direct aan een sterkere wereld. Meer gezonder mensen zijn beter in
staat in balans met zichzelf en hun omgeving te leven. Gezonde mensen zijn in staat iets terug te doen
voor de (nieuwe) wereld.

Er is maar één win voor mij en dat is dat jij ook wint. Samen sterker door individueel sterk. Doen vanuit
het geven principe, dat doe ik door mensen tools aan te geven voor autonomie. Pakket aan informatie
(mogelijk gepaard met een shock), verwerking hiervan kan gepaard gaan met een kleine terugval, dan is
herhaling nodig om eigen te maken en daarna bekrachtiging. Er is daarna de keus aan het individu in
hoeverre hij/zij het toepast en navolgt voor gegarandeerd succes. Op deze manier is de cirkel weer rond.

Huber et al: ‘Health as the ability to adapt and to selfmanage, in the face of social, physical and emotional challenges’.

Hiermee benaderen Huber et al. gezondheid als een dynamisch, persoonlijk en positief concept. Het
concept gaat ervan uit dat de mens beperkingen, aandoeningen of ziekten het hoofd kan bieden en een
zinvol en waardig leven kan leiden, onder voorwaarde dat iemand beschikt over
gezondheidsvaardigheden, dan wel in staat gesteld wordt deze vaardigheden te verwerven of door anderen
hierin ondersteund wordt.

Uitvoering:

Gezondheid is simpel te begrijpen met de volgende metafoor:
‘Zie het als een gezondheidsbankrekening waarvan je niet weet hoeveel saldo erop staat, iedere activiteit
heeft een prijs, overbelasting van je lichaam met de bijbehorende klachten betekend simpelweg dat je te
veel saldo hebt opgenomen en nu in het rood staat. Werken aan je gezondheid is begrijpen wat je moet
doen om je saldo op te waarderen en waarom sommige activiteiten een hogere prijs hebben dan andere.’
Slimmer herstel door holistisch herstel. De complexiteit en versplintering terugbrengen naar eenvoud en eenheid.

Voor wie?
Het idee is niet het systeem willen veranderen, maar wel de optie geven om zij die gevangen zitten in het
systeem en het anders willen een handreiking te doen door te helpen/begeleiden. Veel van de informatie
hierover is al beschikbaar op het web, ofwel transparantie verteld dat iemand het ook zelf kan vinden,
echter vergt dit tijd en uitzoekwerk en het kunnen leggen van verbindingen. Ik heb dit proces al doorlopen
en kan het je in versimpelde en gestructureerde vorm aanbieden, uiteraard vraag ik voor dit gedane werk
een vergoeding als je ervoor kiest mij je te begeleiden of van een presentatie te voorzien.

De Zorgmanager.

Gedachtegoed
Mensen gezonder in hun lichaam zetten via een alchemistische/natuurfilosofische aanpak.

Door het individu aan te sterken bouwen we direct aan een sterkere wereld. Meer gezonder mensen zijn beter in staat in balans met zichzelf en hun omgeving te leven. Gezonde mensen zijn in staat iets terug te doen voor de (nieuwe) wereld.

Er is maar één win voor mij en dat is dat jij ook wint. Samen sterker door individueel sterk.

Doen vanuit het geven principe, dat doe ik door mensen tools aan te geven voor autonomie.

Huber et al: ‘Health as the ability to adapt and to selfmanage, in the face of social, physical and emotional challenges’.

Hiermee benaderen Huber et al. gezondheid als een dynamisch, persoonlijk en positief concept. Het
concept gaat ervan uit dat de mens beperkingen, aandoeningen of ziekten het hoofd kan bieden en een zinvol en waardig leven kan leiden, onder voorwaarde dat iemand beschikt over gezondheidsvaardigheden, dan wel in staat gesteld wordt deze vaardigheden te verwerven of door anderen hierin ondersteund wordt.

Nieuwsgierig geworden?

Eenvoud & Eenheid

Gezondheid is simpel te begrijpen met de volgende metafoor:

‘Zie het als een gezondheidsbankrekening waarvan je niet weet hoeveel saldo erop staat, iedere activiteit heeft een prijs, overbelasting van je lichaam met de bijbehorende klachten betekend simpelweg dat je teveel saldo hebt opgenomen en nu in het rood staat.

Werken aan je gezondheid is begrijpen wat je moet doen om je saldo op te waarderen en waarom sommige activiteiten een hogere prijs hebben dan andere.’

Slimmer herstel door holistisch herstel.

De complexiteit en versplintering terugbrengen naar eenvoud en eenheid.

Voor wie?

Voor eenieder die zich gevangen voelt, vast zit, maar weet dat het anders kan, alleen niet weet waar te beginnen.

Het systeem zullen we niet veranderen, maar wel de wijze waarop we ermee omgaan. Ik doe hierin mijn handreiking door kennis en begeleiding te delen.

Veel van de informatie hierover is al beschikbaar op het web, ofwel transparantie verteld dat iemand het ook zelf kan vinden, echter vergt dit tijd en uitzoekwerk en het kunnen leggen van verbindingen.

Presentaties en begeleiding
Doordat ik het proces van uitzoekwerk en verbindingen leggen heb doorlopen kan ik je in versimpelde en gestructureerde vorm presentaties en begeleiding op gebied van gezondheid aanbieden.

Bij mij krijg je een heel pakket aan informatie. Dit kan best overweldigend zijn en gaat mogelijk gepaard met een shock. Niet alles kan in één keer blijven hangen en daarom is herhaling nodig om de nieuw opgedane informatie eigen te maken. In de laatste fase zullen we het geleerde moeten bekrachtigen door het daadwerkelijk uit te gaan voeren.

Het is dus de keus aan het individu in hoeverre hij/zij het toepast in de praktijk voor gegarandeerd succes.

Jouw keuzes.
Jouw verantwoordelijkheid.
Op deze manier is de cirkel rond.

Kies jij ervoor mij jou te begeleiden? Of wil je een presentatie op locatie? 

Neem contact op voor meer informatie!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.