...

Vervolg Consult

Laura_Pals_OrtomoduculairTherapeut

Laura Pals.

De Therapeut.

“Waar gezondheid  en welzijn samenkomen in harmonie,,

- Gediplomeerd
Podotherapeut.

- Gediplomeerd
Orthomoleculair Therapeut.

- Specialisatie Bewegingswetenschappen

- Specialisatie
Slaapproblematiek

- Specialisatie
Chronische Ziekten

Gediplomeerd
Podotherapeut.

Gediplomeerd
Orthomoleculair Therapeut.

Specialisatie Bewegingswetenschappen

Specialisatie Slaapproblematiek

Specialisatie Chronische Ziekten

U heeft gekozen voor: Vervolg Consult.

Dit consult bedraagt:  45,00 incl btw.

Follow-up via digitale videocall van 30 minuten, aantal sessies is op basis van het voorgestelde behandelplan en zal per persoon verschillen. Op deze manier is er altijd sprake van een gepersonaliseerd plan en geen standaard traject.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.