...

Whatsapp Service

Laura_Pals_OrtomoduculairTherapeut

Laura Pals.

De Therapeut.

“Waar gezondheid  en welzijn samenkomen in harmonie,,

- Gediplomeerd
Podotherapeut.

- Gediplomeerd
Orthomoleculair Therapeut.

- Specialisatie Bewegingswetenschappen

- Specialisatie
Slaapproblematiek

- Specialisatie
Chronische Ziekten

Gediplomeerd
Podotherapeut.

Gediplomeerd
Orthomoleculair Therapeut.

Specialisatie Bewegingswetenschappen

Specialisatie Slaapproblematiek

Specialisatie Chronische Ziekten

U heeft gekozen voor: Whatsapp Service.

Dit consult bedraagt:  45,00 75,00 incl btw.

De WhatsApp service is ideaal voor het stellen van korte vragen op een laagdrempelige manier, bijvoorbeeld door even te videobellen/facetimen of simpelweg een appje te sturen. In deze service bied ik je de mogelijkheid te kiezen voor een ‘x’ aantal minuten dat je behoefte denkt te hebben aan het stellen van vragen. Op deze manier stimuleren we via regelmatig contact therapietrouwheid ter verhoging van de kans op permanente resultaten.

Let op! *Tarief gebaseerd op maandelijks basis*. Na 30 dagen verloopt de service en is geen refund mogelijk.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.